Fastighets Ab Havets Hus

I juni 2009 öppnades Havets Hus infopunkt i en liten stockstuga invid Replot bro.

Under sommar månaderna 2009–2017 informerade Havets Hus besökare om världsarvet samt aktiviteter, service och aktuella evenemang i Kvarkens skärgård.

Under hösten 2017 och våren 2018 färdigställdes det nya besökscentret.

Havets Hus aktieägare är Korsholms kommun, Replot skärgårds hembygdsförening, Stundars r.f. och Forststyrelsen.

 

Fastighets Ab Havets Hus styrelse 2019 består av:

Erik Sjöberg, ordförande
Alice Lillas, vice ordförande
Mikael Alaviitala, styrelsemedlem (Korsholms kommun)
Ralf Degerlund, styrelsemedlem (Korsholms kommun)
Rolf Sund, styrelsemedlem (Replot skärgårds hembygdsförening)
Carola Lithén, styrelsemedlem (Stundars)
Mikael Nordström, styrelsemedlem (Forststyrelsen)